’’ De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre tusen. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna.’’

( apg. 2:41-42 )

Bibelstället ovan beskriver konsekvensen av den första Andeutgjutelsen ( pingsten ) över lärjungarna som kollektiv. Folket har fått höra ett språkunder och lyssnat till Petrus predikan. Responsen är massiv. 3000 människor blir frästa och låter döpa sig. De deltar sen troget i apostlarnas undervisning, socialt arbete, nattvard och bönemöten – kyrkan föds. Utifrån detta vill jag påstå att kyrkan har ett undervisningsuppdrag. Kunskapen som förmedlas från skrifterna är enligt Timoteusbrevet frälsande om det tas emot i tro på Jesus. Så undervisningsuppdraget har evighetsbetydelse för människor.

Problemet är inte vad vi ska undervisa om —- det finns beskrivet i bibeln. Problemet är att få folk inom hörhåll för evangelium. Det betyder också att du måste ha lite förtroende för evangeliet i sig själv —- att det fortfarande kan beröra människor och skapa hunger och längtan efter att få möta Gud.

Ett av de undervisningsredskap församlingen nu erbjuder är en Alphakurs vars syfte är att enkelt förklara kristna trons innehåll under trevliga former där också dialog är möjligt. Kom och var med själv, ta med dig en kompis och låt evangelium verka. Vi kör igång 13 oktober

( onsdagar ) 18.30 till 20.00. och sedan 9 veckor framåt samma tid. Välkommen! Hälsn. Martin Kvidal

Annonser

Välkommna på Alphakurs i Billdals pingstkyrka

Onsdagen den 13 oktober kör vi igång klockan 18.30 – 20.00

För mer info och anmälan besök www.Elimbilldal.com

Eller emaila oss på alpha@elimbilldal.com

Välkomna!

Nu mitt i valtider går vi ut som kyrka med en rikstäckande kampanj som heter ’’ditt viktigaste val’’. Skälet är att vi vill berätta för dig om allt positivt kyrkan kan erbjuda dig och gärna lite om trons insida —- vad Gud betyder för oss.

Vi gör det utifrån fyra vanliga politiska frågor: vård, kunskap, omsorg och arbete. Men vi gör det utifrån ett perspektiv som det vare sig går att lagstifta eller rösta om. Vi talar om:

vård för själen —- hur Gud kan möta vår insida och beröra oss så starkt så att vi kan uppleva inre frid

kunskap för livet —- Hur vi kan få kunskap, vishet som har betydelse för resten av vår livsresa.

Omsorg på riktigt —- erfarenheter av smågrupper i kyrkan och den enorma betydelse det kan ha i alla livets situationer är stor. Vi tror att ensamhet är en av vår tids stora sjukdomar. Vanlig vardagsgemenskap och omsorg om varandra är något vi jobbar mycket med i kyrkan och vi bjuder gärna på det.

Arbete med mening —- Vi tror att alla människor har en kallelse och besitter gåvor från gud. Vi tror också att det finns en stor potential och vilja att jobba för andras väl och ve antingen proffessionellt eller på fritiden. Vår second hand butik i Särö bedrivs bara med ideella krafter. Vinsten går oavkortat till behövande nationellt och internationellt. Våra bidrag är med och förvandlar livssituationer från hopplöshet till en tro på framtiden. Du kanske vill vara med du också och arbeta i detta?

Välkommen att vara med på våra gudstjänster, delta i smågrupper, vara med i en alphagrupp eller delta i vårt barn o ungdomsarbete. Vill du veta mer? Ring mig!

Hälsn. Martin Kvidal

Jag kommer allt som oftast i sommartider att tänka på slagdängan med Tomas Ledin ” Sommaren är kort det mesta regnar bort men nu är den här  så ta för dig solen skiner idag ”.  Sången påminner mig om att ta vara på nuet, carpe diem ”fånga dagen”. Jag konstaterar precis som er andra att tiden går väldigt fort. När jag började i Pingstkyrkan Billdal var Emma en liten bebis, nu är hon med i fotbollsskolan och har precis slutat andra klass.

Det gäller att hänga med och njuta av nuet och livet så att inte allt försvinner i en dimma för att man varit upptagen med konstant arbete. Vi behöver också öppna våra ögon för barns glädje över en fotboll, se solen, havet djur och natur – det är sommar!

Grilla med grannarna, spela golf och fiska, läsa ett par goda böcker, laga mat som tar tid, åka på sommarkonferens och fylla på med inspiration och kraft – det är sommar! 

Livet har sin gång, sina cykler – jag vill inte missa någon av dem. Predikaren utrycker sig så här i en strof  ” Se, vad jag har funnit vara bäst och skönast för människan, det är att hon äter och dricker och gör sig goda dagar  vid den möda som hon har under solen, medan de livsdagar varar som hon får”. – Alltså ta vara på livet – det är nu! Inte sen, inte förut utan nu.

Ha en skön sommar!      Hälsn. Martin

Ett glatt hjärta är en god läkedom, men ett brutet mod tar märgen ur benen ( Ordspråksboken 17:22 )

På nått sätt är det som bibeln gång på gång vill påminna oss om att det finns ständigt ny kraft, ny glädje, nytt mod att hämta därför att källan till detta är outsinlig – Herren själv. Det är därför vi ser att glädjen bryter fram i det mest mörka situationer och tron växer i det mest omöjliga sammanhang. Både i bibeln, kyrkohistorien men också i vår verklighet. Psalmisten säger ” Varifrån skall min hjälp komma?  Min hjälp kommer från Herren som har skapat himmel och jord. Inte skall han låta din fot vackla, inte slumrar Han som bevarar dig ”.

Nej från Gud finns det alltid ny kraft att hämta – det var därför ” apostlarna var glada över att de befunnits värdiga att förnedras för Namnets skull ” trots att de pryglats offentligt, det var därför Paulus och Silas när de satt i den innersta fängelsehålan med fötterna i stocken höll bön och sjöng lovsånger till Gud ( och det förändrade allt ). De kunde inte låta bli att lovsjunga den som kallat dom och gjort allting nytt. Det fanns ny kraft, nytt uppdrag, nya förutsättningar, nytt liv i den tro som de erhållit i mötet med Jesus. ”Det är samma Gud samma kraft än idag” som Roland Utbult sjunger.

Så hälsningen från ängeln till Gideon ” Herren är med dig du tappre stridsman ” gäller också dig. Tänk på livskraften i en maskros som spränger sönder vår asfalt – det är förunderligt- men vet att den livskraft som skapade hela universum, som väckte upp döda och botade sjuka bor också i dig genom den Helige Ande. Känn på den du!

Var välsignad! Hälsn. Martin Kvidal

”Lägg allt du gör i Herrens Hand så kommer dina planer att lyckas”. ”Planer lyckas om man rådslår, för inte krig utan överläggning”.

 Två bibelord från ordspråksboken uppmuntrar oss till att dels lägga allt vi gör i Herrens händer dels att tänka tillsammans för att lyckas i det andliga kriget. Det räcker inte med goda idéer från Herren vi måste liksom som sa förr be igenom det. Då skall Herren välsigna våra planer. Han påminner oss också att vi behöver varann för att lyckas. Det fanns en anledning till att Jesus skickade ut lärjungarna två och två. Då kunde de stötta varandra. Man kan också fundera på varför inte Gud ger allt av sina andliga gåvor till en exklusiv liten skara. Det är för att vi ska inse att vi är beroende både av Gud och varandras gåvor. Så låt oss fortsätta att involvera varandra i Guds verk och ta in på djupet att alla behövs i församlingen, alla har något att bidra med.

Martin Kvidal.

Onsdagen den 17/2 satte vi igång en bönesatsning som vi kallar ” Nu lyfter vi bönemötet ” Samma dag ( askonsöndagen ) startade tydligen de historiska kyrkornas traditionella 40 dagars fasta inför Påsken. Traditioner i all ära men det är i sanning dags att lyfta bönemötet, att be och fasta. Det är inte teorin om bön som är svår, vi vet att den ligger bakom all väckelse, det är praktiken. Att sätta ner foten och bestämma sig – nu ska jag gå in i den andliga kampen för väckelse kosta vad det kosta vill. Den som tar steget kommer att upptäcka att hänge sig åt bön och fasta kommer inte bara bereda marken för väckelse utan jag kommer att bli välsignad, min familj kommer att bli välsignad, församlingen kommer bli välsignad, samhället kommer bli välsignat, nationen kommer att bli välsignad, hela värden kommer att bli välsignad därför att några bestämde sig för att gå in i gemensam bön och fasta.. Hur kan jag veta det? – Därför att det hänt förr! Klingar orden Pingstdagen, Keswic , väckelsen i Wales, Azusa street med många fler bekant så förstår du vad jag menar… Vill du hänga på? Vi kör varje onsdag. Ibland trycker vi på med rejäl lovsång, tillbedjan och sång i Anden. Peter Bergstrand har lovat att hänga på vid några tillfällen framöver. Välkommen!

De tre vise männens besök i Jerusalem och Betlehem är något att fundera över. De var babyloniska stjärntydare. Men varför intresserade de sig för en judisk konung som skulle födas. Det mest rimliga svaret är att Daniel lagt ett profetiskt fundament om Guds Son som skulle komma i romarrikets tid och grunda ” ett rike som aldrig någonsin skulle kunna krossas ”. Daniel blev bort bortförd till Babel redan 605 f.kr. Där fick Daniel och hans medbröder god undervisning för att sen tjäna som hovmän hos Nebukadnessar den store kungen i det babyloniska riket. Daniel och hans vänner Sadrak Mesak och Abed Nego utmärkte sig så väl framför andra så de fick näst under kungen de högsta posterna i det Babyloniska riket. Daniel fick uttyda drömmar och fick profetiska tilltal som skissade världshistorien ända in i romersk tid. De tilltalen påverkade kungen så starkt så att Nebukadnessar och de två följande dynastierna erkände Daniels Gud som den störste och evige Guden vars rike aldrig någonsin skulle kunna krossas. Daniels liv är ett av de mest karaktärsfasta liv som beskrivs i bibeln. Kraften i rättfärdigt liv med Gud påverkade generationer framåt ända till de tre vise männen och ända in i våra dagar. Kraften i ett oförstörbart liv ljuder mycket högre än silver, guld makt och ära. Vi kan frestas till att tro att vi i Pingstkyrkan Billdal med endast 122 medlemmar är betydelselösa. Då ska vi tänka på Daniel och hans vänner. De kunde med sin andlighet och trohet mot Gud påverka hela den då kända världen och i århundraden framåt. Kom ihåg att en man eller kvinna med Gud är alltid i majoritet och att allt är möjligt för den som tror. Dessutom kan ditt engagemang för enda människa få betydelse av evighetsvärde. Gud välsigne dig du trogne tjänare även i Herrens år 2010.

Martin Kvidal.

Han gav oss uppdraget att förkunna för folket och vittna om att Han är den som Gud har bestämt till att döma levande och döda. Om Honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på Honom får syndernas förlåtelse genom Hans namn.” ( Apg. 10: 42 – 43 )
Citatet ovan är taget från ett sammanhang där Petrus försöker förklara den kristna tron för icke judar. Han berättar enkelt om hur Jesus gick omkring och gjorde gott: botade sjuka, väckte upp döda, undervisade,  lyfte människor från hopplöshet till tro på framtiden m.m. Som tack för detta spikades han upp på ett kors och dog för våra synder men sedan – berättar han detta
häpnadsväckande att Jesus uppstod från de döda. Jesus åkte sen upp till himlen för att någon gång i framtiden komma tillbaks för att döma levande och döda.
Det kan låta skrämmande med kommande dom samtidigt som det är hoppingivande att en dag skall det vara slut med ondska, krig, sjukdom, skvaller, förtal, svält, lögn, fattigdom m.m. Tårarna skall torkas och himmelriket upprättas där synden inte har något att säga till om. Hur ska det då gå för oss i domen? Ja det är ju inte såsom Gardell menar att alla kommer dit utan omvändelse. Då skulle himlen snabbt förvandlas till ett helvete. Näe himlen befolkas av frivilliga som väljer att tro på Jesus och efter bästa förmåga försöker följa hans liv och undervisning. Men har vi inte alla del i världens ondska? Har inte vi alla i nån mening misslyckats med att förvalta skapelsen, älska Gud och vår nästa som oss själva?  Jo det är det dåliga nyheterna: Vi faller också under domen men de goda nyheterna är att  genom tron på Jesus och hans verk får vi syndernas förlåtelse och blir  benådade. Biljetten in i himlen är därmed vår. Grattis!

Obs! Ovan skrivna text om kristen tro är givetvis enormt komprimerad och är skriven för att väcka frågor. Har du en frågan om det skrivna är du välkommen att kommentera den här bloggen så svarar jag efter bästa förmåga. Allt Gott! Hälsningar Martin Kvidal

Återigen är Jonas Gardell på tapeten. Nu ska han göra tv, 6-8 program som ska handla om hans sökande efter Gud. Det är svt som frågat Gardell om detta och i vår ska det bli av. Skälet att man frågar Gardell och inte en pastor eller varmt troende kristen är givetvis att Svt tillhör underhållningsbranschen och där är inte traditionella uppfattningar om Gud och Jesus välkomna. Nä där ska man göra som Gardell gjorde i sin bok ”om Jesus ”påstå: att Jesus var 1,50 lång, tandlös och analfabet ( Trots att han ofta läste skrifterna i Synagogan ), vidare att jungfrufödseln var bara nys, att Hans budskap bara var riktat till judar ( Gardell missade visst missionsbefallningen ), uppståndelsen har förmodligen inte skett i fysisk bemärkelse, Jesus var inte ”det felfria offerlammet som evangelisten Johannes påstår och Jesus dog inte för våra synder m.m. – Det har ett underhållningsvärde.  Att man sen trampar på varmt troende människor och undergräver tron för sökande människor, det tar man ingen hänsyn till.

Gardell drar sen slutsatsen att ingen människa behöver omvända sig utan alla kommer till himlen. Själv skulle jag aldrig vilja komma till himlen om pedofiler, massmördare typ Stalin och Hitler skulle komma dit utan omvändelse för då blir himlen ett Helvete. Nä omvändelsen från synd och mottagande av förlåtelse är en av de största gåvor vi har, där finns det frid, kraft och energi till nystart men det kräver givetvis en villighet att vara ärlig inför Gud och söka Honom på Hans egna villkor – Den ärligheten och det seriösa sökandet saknar tyvärr Jonas Gardell. Jag blev besviken både på boken ”Om Jesus” och hans föredrag i Göteborgs domkyrka för ett halvår sen där han fick människor att skratta åt jungfrufödseln och passade på att göra narr av frikyrkliga människor i synnerhet åt pingstvänner. Däremot är Gardell ärlig när han skriver att han inte är objektiv utan har ett ärende när han skriver – ett ärende som går ut på att legitimera sin egen livsstil. Han måste som person ha applåder av alla t.o.m. Gud.
Jag påstår att Gardell inte är en seriös sökare utan Han skapar en Gud så som han skulle vilja ha honom och det som inte passar in i den bilden i bibeln klipper han bort. Gardell har lyckats trolla bort allt det radikala i bibeln och gjort evangeliet till något meningslöst och innehållslöst just därför att han söker med färgade glasögon. I det evangeliet finns det ingen kraft, frid eller kraft till förvandling.

Själv började jag läsa bibeln och gå till kyrkan i de sena tonåren. Jag talade med kristna om deras tro och så småningom kom jag fram till att jag delar den tron som huvudfåran i kyrkan predikat i årtusenden. Det ledde fram till en enkel bön om förlåtelse av mina synder och om att få bli ett Guds barn. Då startade en upptäcktsfärd som fortfarande är igång och en ny värld öppnade sig. Bönesvaren kom in och Jesus visade sig vara allt annat än död utan också jag fick uppleva att Han som sa ”Jag är med er alla dagar till tidens slut” verkligen menade det Han sa. Jag påstår att också du kan få uppleva detta. Gud är inte längre bort än en bön. Kyrkan bär på skatter som du sällan får del av i massmedia så kom och besök oss, upptäck skatten själv den är till för alla också Gardell. Gud älskar varenda människa men inte allt vi gör och säger det är därför vi får omvända oss be om förlåtelse. Det är inte så att kyrkan har predikat evangeliet i över två tusen år och sen kom Jonas och uppenbarade sanningen. Näe Jonas tenderar i dagsläget att låta som en falsk profet som kommit så långt från den kristna huvudfåran i sina teser att hans budskap inte längre kan kallas för kristet. Men jag ber för hans omvändelse och önskar Jonas och dig som läsare Guds välsignelse.

Martin Kvidal

Angående Artikeln i Dagen:  http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=191905

Annonser